1.
De la Rosa G, Torres J, Parsons JG, Peralta-Videa JR, Castillo-Michel H, López ML, Cruz-Jiménez G, Gardea-Torresdey JL. X-ray Absorption Spectroscopy Unveils the Formation of Gold Nanoparticles in Corn. Acta Universitaria [Internet]. 1 de septiembre de 2009 [citado 3 de octubre de 2022];19:76-81. Disponible en: https://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/106